Login:

E-mail:
Anketangizga E-mail` ingizni yozmagan bo`lsangiz bu xizmatdan foydalana olmaysiz .
Orqaga qaytish

© Odnocha.ru © 2016 By OtasH
Qiziqarli: Dunyodagi eng qimmat kitob Leonardo do-Vinchi`ning kitobi hisoblanadi. Bu oynali harflar yordamida qimmatbaho qog`ozga bitilgan ``Lester kodeksi`` va ``Yerdagi suv va osmon ishlari`` deb nomlangan asarlar bo`lib, uni Bill Geyts 24 million dollorga sotib olgan.